befästningskonst

befästningskonsten

(-)(-)
Substantiv
militärväsen

Synonymer