ave

Substantiv

Översättningar

Diskussion om ordet ave

ave

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet ave

  • "Tingsrätten i Stockholm som handlägger ärenden som rör brott kom under rättegången i februari fram till att det är uteslutet att avrättningen företgåtts ave en rättvis rättegång där en legitim domstol dömt soldaterna till döden och fällde 46-åringen för folkrättsbrott."
  • "New ave Grop justerar ned sin prognos för helåret och räknar nu med ett ungefärligt nollresultat före skatt."

Vad betyder ave inom generell ?

var hälsad, hell

Möjliga synonymer till ave

Diskussion om ordet ave