arbetarrörelse

arbetarrörelsen

(-)(-)
Substantiv
ekonomi
arbetarrörelse
Arbetarrörelsen är ett samlingsnamn för den folkrörelse som företräder arbetarklassen och samlar denna politiskt och fackligt. Arbetarrörelsen har främst uppkommit efter den industriella revolutionen

Har del