akademi

akademien

akademier

akademierna

Substantiv
organisation
akademi
Visa bild Fotograf: Mastad
ett sällskap av forskare eller konstnärer, som har till uppgift att främja någon eller några särskilda vetenskaper eller konstarter för dessas egen skull.
(s%C3%A4llskap)
  • "För tredje gången organiserade den ungerska vetenskapsakademien i förra veckan ett vetenskapligt världsforum i samarbete med Europeiska unionen, Unesco och det internationella vetenskapsrådet. europarl.europa.eu"
  • "Svenska Akademien"
  • "Vetenskapsakademien"

Synonymer

Har del

Övrig relation

utbildning
Den akademiska världen
  • "Man bör energiskt arbeta för att förverkliga planerna på att förstärka centret eller inrätta en akademi för juridisk vidareutbildning. eur-lex.europa.eu"
  • "Han var professor vid Åbo akademi"

Synonymer

Övrig relation