vricka

vrickar

vrickade

vrickat

vricka

Verb
Vanligast medicin
Vrida ur led

Synonymer

Vanlig sjöfart
Röra en åra fram och tillbaka
  • Engelska
  • scull [ sjöfart ]

Synonymer