väta

vätan

(-)(-)
Substantiv

Synonymerväta

väter

vätte

vätt

vät

Verb