väga av

väger av

vägde av

vägt av

väg av

Verb