stir up

stir up
stirred up
stirred up
Verb

Översättningar

Synonymer till stir up

Ordet stir up har 5 betydelser

  • Inom sport
  • Inom medicin
  • Inom allmänt
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
sport
medicin
allmänt
ALLMÄNT
generell

Ordet stir up inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till stir up (inom sport)

Möjliga synonymer till stir up (inom sport)

Ordet stir up inom medicin

Synonymer till stir up (inom medicin)

Ordet stir up inom allmänt

Synonymer till stir up (inom allmänt)

Möjliga synonymer till stir up (inom allmänt)

Ordet stir up inom ALLMÄNT

Synonymer till stir up (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till stir up (inom ALLMÄNT)

Ordet stir up inom generell

Synonymer till stir up (inom generell)

Diskussion om ordet stir up

stirrup

stirrups
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till stirrup (inom generell)

Vad betyder stirrup inom generell, generell, generell ?

metal loops into which rider's feet go

Möjliga synonymer till stirrup

Diskussion om ordet stirrup