society

societies
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet society

  • "he enjoyed the society of his friends"
  • "they formed a small lunch society"

Ordet society har 5 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom generell
  • Inom spel
  • Inom generell
  • Inom generell
teknik
generell
spel
generell
generell

Ordet society inom teknik

Översättningar

Möjliga synonymer till society

Ordet society inom generell

an extended social group having a distinctive cultural and economic organization

Översättningar

Ordet society inom spel

Översättningar

Svenska

Synonymer till society

Möjliga synonymer till society

Ordet society inom generell

Översättningar

Synonymer till society

Möjliga synonymer till society

Ordet society inom generell

the fashionable elite

Översättningar

Synonymer till society