skriva ned

skriver ned

skrev ned

skrivit ned

skriv ned

Verb