rub

rubs
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet rub

  • "he gave the hood a quick rub"

Ordet rub har 3 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom skogsbruk
  • Inom generell
sjöfart
skogsbruk
generell

Ordet rub inom sjöfart

Översättningar

Möjliga synonymer till rub

Ordet rub inom skogsbruk

Synonymer till rub

Ordet rub inom generell

the act of rubbing or wiping

Synonymer till rub

rub

rub
rubbed
rubbed
Verb

Översättningar

Hur används ordet rub

  • "rub oil into her skin"
  • "rub my back"

Ordet rub har 4 betydelser

  • Inom norgespec
  • Inom generell
  • Inom sport och fritid
  • Inom generell
norgespec
generell
sport och fritid
generell

Ordet rub inom norgespec

Översättningar

Möjliga synonymer till rub

Ordet rub inom generell

move over something with pressure

Ordet rub inom sport och fritid

cause friction

Synonymer till rub

Möjliga synonymer till rub

Ordet rub inom generell

scrape or rub as if to relieve itching

Synonymer till rub