rev up

rev up
revved up
revved up
Verb

Översättningar

Synonymer till rev up

Hur används ordet rev up

  • "let's rev up production"
  • "rev up an engine"

Ordet rev up har 3 betydelser

  • Inom insekter
  • Inom generell
  • Inom arkitektur
insekter
generell
arkitektur

Ordet rev up inom insekter

Översättningar (inom insekter)

Ordet rev up inom generell

speed up

Synonymer till rev up (inom generell)

Ordet rev up inom arkitektur

increase the number of rotations per minute

Översättningar (inom arkitektur)

Synonymer till rev up (inom arkitektur)

Möjliga synonymer till rev up (inom arkitektur)

Diskussion om ordet rev up