rar

rarare
rarast
Adjektiv

Översättningar

Hur böjs ordet rar på svenska?

Komparativ: rarare
Superlativ: rarast

Hur används ordet rar

 • "rar som författare"
 • "Det kom in mängder av mejl som visar på att både lärare och läromedelförfattare sitter fast i gamla stereotypa strukturer som att far ror och mor är rar."
 • "Till slut kunde de konstatera att det var en rikigt rar fågel som de hade fått som matgäst."
 • "Han beskriver 26-åringen som en kille med svåra narkotikaproblem, men att han innerst inne var väldigt rar."
 • "– Hans Alfredson var så underbar, så trevlig, snäll och rar att arbeta med."
 • "Tony Bennett vann senare under kväl- len en Grammy för sin duett med Amy Winehouse och tog med hennes föräld- rar upp på scenen."
 • "Av 750 musiker i elva symfoniorkest- rar svarade 51 procent på enkäten."
 • "Enligt Lambertz finns det ett antal problem med lagstiftningen som motive- rar en ny lag."
 • "En rar blandning av smuts, mikroorganismer från människor och bakterier från läckande förpackningar gjorde att ingen av korgarna godkändes som säker för livsmedelshantering."
 • "Hultsfredsfestivalen AB, som arrange- rar festivalen, kommer nu att ansöka om konkurs."

Ordet rar har 2 betydelser

 • Inom medicin
 • Inom botanik
medicin
botanik

Vad betyder rar inom medicin ?

ömsint snäll och vänlig

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till rar (inom medicin)

Ordet rar inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till rar (inom botanik)

Möjliga synonymer till rar (inom botanik)

Diskussion om ordet rar

 • - 2008-09-17

  ordet rar har även betydelsen "sällsynt" (exempelvis engelskans "rare" har kopplingar till detta)

 • - 2014-07-07

  ovanlig

rare

rarer
Adjektiv

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Synonymer till rare (inom botanik)

Hur används ordet rare

 • "a rare word"
 • "rare books"
 • "a rare appearance"
 • "total eclipses are rare events"
 • "rare herbs"
 • "rare patches of gree in the desert"
 • "what is so rare as a day in June -J.R.Lowell"
 • "a rare skill"
 • "rare gasses"
 • "lightheaded from the rarefied mountain air"
 • "rare roast beef"

Ordet rare har 4 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom polisväsende
 • Inom mat
 • Inom typografi
allmänt
polisväsende
mat
typografi

Vad betyder rare inom allmänt ?

Very uncommon; scarce.

Översättningar (inom allmänt)

Svenska

Synonymer till rare (inom allmänt)

Möjliga synonymer till rare (inom allmänt)

Ordet rare inom polisväsende

marked by wide separation of component particles, having low density

Översättningar (inom polisväsende)

Synonymer till rare (inom polisväsende)

Möjliga synonymer till rare (inom polisväsende)

Ordet rare inom mat

(of meat) cooked a short time; still red inside

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till rare (inom mat)

Ordet rare inom typografi

marked by unusual quality, merit, or appeal

Översättningar (inom typografi)

Svenska

Synonymer till rare (inom typografi)

Diskussion om ordet rare