pull away

pull away
pulled away
pulled away
Verb

Ordet pull away har 3 betydelser

  • Inom ålderdomlig
  • Inom trädgårdskonst
  • Inom generell
ålderdomlig
trädgårdskonst
generell

Ordet pull away inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till pull away (inom ålderdomlig)

Ordet pull away inom trädgårdskonst

Översättningar (inom trädgårdskonst)

Svenska

Synonymer till pull away (inom trädgårdskonst)

Möjliga synonymer till pull away (inom trädgårdskonst)

Ordet pull away inom generell

Synonymer till pull away (inom generell)

Diskussion om ordet pull away