provokatör

provokatören

provokatörer

provokatörerna

Substantiv

Synonymer

Är del av