polish off

polish off
polished off
polished off
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet polish off har 4 betydelser

  • Inom data
  • Inom generell
  • Inom musik
  • Inom ALLMÄNT
data
generell
musik
ALLMÄNT

Ordet polish off inom data

Översättningar (inom data)

Synonymer till polish off (inom data)

Möjliga synonymer till polish off (inom data)

Ordet polish off inom generell

Synonymer till polish off (inom generell)

Möjliga synonymer till polish off (inom generell)

Ordet polish off inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Synonymer till polish off (inom musik)

Möjliga synonymer till polish off (inom musik)

Ordet polish off inom ALLMÄNT

Synonymer till polish off (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till polish off (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet polish off

  • - 2008-07-10

    avverkat