parentage

parentages
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet parentage har 3 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
  • Inom allmänt
ALLMÄNT
generell
allmänt

Ordet parentage inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska

Möjliga synonymer till parentage (inom ALLMÄNT)

Ordet parentage inom generell

the kinship relation of an offspring to the parents

Ordet parentage inom allmänt

Möjliga synonymer till parentage (inom allmänt)