overlay

overlay
overlayed
overlayed
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till overlay

Hur används ordet overlay

  • "The sow overlay her piglets"

Ordet overlay har 3 betydelser

  • Inom kläder
  • Inom mat
  • Inom generell
kläder
mat
generell

Ordet overlay inom kläder

Översättningar (inom kläder)

Svenska

Möjliga synonymer till overlay (inom kläder)

Ordet overlay inom mat

put something on top of something else

Synonymer till overlay (inom mat)

Ordet overlay inom generell

Synonymer till overlay (inom generell)

Diskussion om ordet overlay

overlay

overlays
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Synonymer till overlay (inom generell)

Möjliga synonymer till overlay

Diskussion om ordet overlay

overlie

overlain
overlay
overlie
Verb

Hur används ordet overlie

  • "the granite overlies the older rocks"

Ordet overlie har 2 betydelser

  • Inom mat
  • Inom generell
mat
generell

Ordet overlie inom generell

lie upon; lie on top of

kill by lying on

(inom generell)

Diskussion om ordet overlie