nettoinkomst

nettoinkomsten

(-)(-)
Substantiv
ekonomi