last

last
lasted
lasted
Verb

Översättningar

Hur används ordet last

 • "Summer didn't last long this year."
 • "I don't know how long we'll last without reinforcements."

Ordet last har 2 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom media
ekonomi
media

Vad betyder last inom ekonomi ?

be long; in time

Översättningar

Synonymer till last

Möjliga synonymer till last

Ordet last inom media

persist or continue

Översättningar

Synonymer till last

Möjliga synonymer till last

lasting

Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder lasting inom teknik ?

shoemaker's expression

Översättningar

Svenska

lasting

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet lasting

 • "a long-lasting friendship"
 • "a lasting relationship"

Ordet lasting har 6 betydelser

 • Inom botanik
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom biologi
 • Inom generell
 • Inom generell
botanik
generell
generell
biologi
generell
generell

Ordet lasting inom generell

Synonymer till lasting

Ordet lasting inom generell

Synonymer till lasting

Ordet lasting inom biologi

Synonymer till lasting

Ordet lasting inom generell

lasting a long time without change

Ordet lasting inom generell

Synonymer till lasting