languish

languish
languished
languished
Verb

Översättningar

Ordet languish har 4 betydelser

  • Inom häst
  • Inom juridik
  • Inom lingvistik
  • Inom bilar
häst
juridik
lingvistik
bilar

Ordet languish inom häst

Översättningar

Synonymer till languish

Möjliga synonymer till languish

Ordet languish inom juridik

Synonymer till languish

Möjliga synonymer till languish

Ordet languish inom lingvistik

Översättningar

Synonymer till languish

Möjliga synonymer till languish

Ordet languish inom bilar

become feeble

Synonymer till languish