lägga

lägger

lade

lagt

lägg

Verblade

lade

lades

laded

laded

lading

Verb

Synonymer

Synonymer