kraft

kraften

krafter

krafterna

Substantiv
Vanligast
Kraft är inom fysiken en abstraktion för att förklara och beskriva orsaken till förändringar i ett systems rörelser.

Synonymer
kraft

Substantiv