kola

kolan

kolor

kolorna

Substantiv
mat

Synonymer
kollo

(-)(-)(-)
Substantiv

Synonymer

polo

polon

(-)(-)
Substantiv
sport häst
 • Engelska
 • polo [ sport, häst ]
kläder

Synonymer

klo

klon

klor

klorna

Substantiv
Vanlig

Synonymer

kolt

kolten

(-)(-)
Substantiv

bolo

bolon

(-)(-)
Substantiv

molo

(-)(-)(-)
Substantiv

klo

klon

klor

klorna

Substantiv
Ovanlig vardagligt

Synonymer

Är en/ett

Vanligast anatomi
klo
Visa bild Fotograf: Anasiz
Klor är en hård bildning längst ut på vissa djurs tår, motsvarande människors naglar. Klorna används främst för klättring, hålla fast bytet och för att djuret skall kunna starta snabbt löpande.

Synonymer

kilo

kilot

kilon

kilona

Substantiv
enhet
kilo
Visa bild Fotograf: Greg A L
Kilo (förkortat k, från grekiskans χίλιοι) är ett SI-prefix som representerar 1 000.

kol

kolet

kol

kolen

Substantiv
kemi
kol
grundämne med atomnummer 6, kemiskt tecken C, atomvikt 12.011, smältpunkt 3550 grader, kokpunkt 4200 grader. Känt sedan antiken
förkortning medicin

Synonymer

solo

solot

solon

solona

Substantiv
musik

koll

(-)(-)(-)
Substantiv

Synonymer

kolv

kolven

kolvar

kolvarna

Substantiv
teknik

Synonymer

vapen
kolv
Visa bild Fotograf: Wiki-Chris
Kolv är ett handtag eller axelstöd på ett eldhandvapen.
(vapendel)

Synonymer

kemi
kolv
olv är en typ av glasbehållare som används vid exempelvis kemiska experiment. Det finns många olika sorters kolvar, bland annat E-kolv, mätkolv, rundkolv, m.fl.
(beh%C3%A5llare)
 • Engelska
 • flask [ kemi ]

Synonymer

botanik

Synonymer

lås

Synonymer

 • Engelska
 • bolt [ teknik ]
elektricitet

Synonymer

botanik

Polo

Namn
 • Engelska
 • Polo [ historia ]

kola

kolar

kolade

kolat

kola

Verb
vardagligt
En människa som avlider

Synonymer

Kontrollerad upphettning av ved utan (eller med begränsad) syretillförsel.

Synonymer

sjöfart
Bunkra kol till fartyg

Synonymer

kol-

Adjektiv

kilo

Adjektiv
måttenhet
Kilo är ett prefix i SI-systemet som representerar 1000.
 • Engelska
 • kilo [ måttenhet ]

solo

Adverb

Synonymer

Lolo

Substantiv
a Loloish language

Synonymer

koto

Substantiv
Japanese stringed instrument that resembles a zither; has a rectangular wooden sounding box and silk strings that are plucked with the fingers

kilo

kilos

Substantiv
kilo
Visa bild Fotograf: Greg A L
 • Svenska
 • kilo [ enhet ]

Synonymer

bolo

bolos

Substantiv

Synonymer

bolo
Visa bild Fotograf: RobVandeB
long heavy and single-edged knife; of Philippine origin
 • Svenska
 • kniv [ vapen, hem och hushåll, servering, verktyg ]

Synonymer

förkortning
BOLO=Be On the Look Out

kola

kolas

Substantiv
kola
Visa bild Fotograf: Sergey Liverko
tree bearing large brown nuts containing e.g. caffeine; source of cola extract

Synonymer

Synonymer

kobo

Substantiv
100 kobos equal 1 naira

solo

solos

Substantiv
musik
a musical composition for one performer
any activity that is performed alone without assistance
A card game similar to whist in which each player plays against the others in turn without a partner
 • Svenska
 • solo [ musik ]

polo

polos

Substantiv
Vanligast sport häst
polo
a game similar to field hockey but played on horseback using long-handled mallets and a wooden ball
Vanlig

Synonymer

Koln

Substantiv

Synonymer

Polo

Namn
historia
Venetian traveler who explored Asia in the 13th century and served Kublai Khan (1254-1324)

solo

solo

soloes

soloed

soloed

soloing

Verb
fly alone, without a co-pilot or passengers

kilo

Adjektiv
måttenhet
 • Svenska
 • kilo [ måttenhet ]

solo

Adverb