kölhala

kölhalar

kölhalade

kölhalat

kölhala

Verb
sjöfart
kränga fartyget åt sidan så kölen blir åtkomlig för reparation, alt. dra besättningsmän under fartygskölen som bestraffning