jordmån

jordmånen

(-)(-)
Substantiv
jordbruk
Kvaliteten på den brukade jorden
Översta delen av jordens yta som består av humus och sönderdelad berggrund

Synonymer