introduce

introduce
introduced
introduced
Verb

Översättningar

Hur används ordet introduce

 • "The new secretary introduced a nasty rumor"
 • "A new word processor was introduced"
 • "introduce a new rule"

Ordet introduce har 11 betydelser

 • Inom media
 • Inom lingvistik
 • Inom ålderdomlig
 • Inom historia
 • Inom ekonomi
 • Inom generell
 • Inom fotografi
 • Inom handel
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
media
lingvistik
ålderdomlig
historia
ekonomi
generell
fotografi
handel
generell
generell
generell

Ordet introduce inom lingvistik

make known

Synonymer till introduce

Ordet introduce inom ålderdomlig

bring something new to an environment

Synonymer till introduce

Ordet introduce inom historia

Synonymer till introduce

Ordet introduce inom ekonomi

Synonymer till introduce

Ordet introduce inom generell

bring in or establish

Ordet introduce inom fotografi

Synonymer till introduce

Möjliga synonymer till introduce

Ordet introduce inom handel

bring before the public for the first time, as of an actor, song, etc.

Synonymer till introduce

Ordet introduce inom generell

as of legislation into a legislative body

Ordet introduce inom generell

Synonymer till introduce

Ordet introduce inom generell

Synonymer till introduce