inseminering

insemineringen
insemineringar
insemineringarna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet inseminering på svenska?

Obestämd singular: inseminering
Bestämd singular: insemineringen
Obestämd plural: insemineringar
Bestämd plural: insemineringarna

Hur används ordet inseminering

  • "I Sverige har det fram tills nu inte gått att få hjälp med inseminering som ensamstående kvinna, så Lina beslöt sig för ett år sedan att åka till Danmark."
  • "Men hon välkomnar den nya lagen om att ensamstående kvinnor nu, från och med första april i år, får rätt till att skaffa barn genom inseminering med donerade spermier."
  • "Från och med april kommer IVF-kliniken i Falun att börja hjälpa ensamstående kvinnor att skaffa barn genom inseminering med donerade spermier."
  • "En positiv aspekt för de som kan tänka sig att betala själva är att det nu går att vända sig till en privatklinik i Sverige för assisterad befruktning, dock endast genom inseminering."
  • "För ett heterosexuellt par är summan för en inseminering den vanliga patientavgiften på 300 kronor."
  • "Innan inseminering utreds om barnlösheten beror på sjukdom eller brister i något organ."
  • "De förra får inseminering utan särskild kostnad medan de senare måste betala 3.000 kr för två behandlingar."
  • "Utdragen process om inseminering"
  • "Den som är ofrivilligt barnlös har rätt till assisterad befruktning via inseminering eller IVF."
  • "Hittills har ensamstående kvinnor som vill ha assisterad befruktning genom inseminering tvingats resa utomlands, till exempel till Danmark."

Vad betyder inseminering inom medicin ?

befruktning på konstgjord väg

Möjliga synonymer till inseminering

Diskussion om ordet inseminering