insemination

inseminations
Substantiv

Översättningar

Vad betyder insemination inom generell ?

the introduction of semen into the genital tract of a female

Möjliga synonymer till insemination

Diskussion om ordet insemination

insemination

inseminationen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet insemination

  • "Assisterad befruktning innebär insemination med donerade spermier."
  • "Från och med första april i år får ensamstående kvinnor rätt till att skaffa barn genom insemination med donerade spermier."
  • "Innan man får genomföra en insemination måste man göra en medicinsk och en psykosocial utredning."
  • "Från och med första april i år kommer man också att påbörja utredning och behandling av ensamstående kvinnor som vill få hjälp med att skaffa barn genom insemination med donerade spermier."
  • "Telefonjour öppnas för frågor om insemination"
  • "Lesbiska par får vänta längre på att få insemination än heterosexuella par."
  • "Danmark är ett av de länder dit många barnsugna singlar rest för att bli gravida genom insemination och provrörsbefruktning."
  • "Från och med april tillåts ensamstående kvinnor att skaffa barn på egen hand med hjälp av insemination eller provrörsbefruktning."
  • "Om ensamstående kvinnor ges möjlighet till insemination, så måste väl män också kunna ges möjligheten att få barn genom värdmoder."
  • "Själv skaffade Jane Karlsson barn genom insemination i Danmark."

Vad betyder insemination inom medicin ?

Fotograf: Wikipedia
befruktning på konstgjord väg

Möjliga synonymer till insemination

Relaterat till insemination

sexualitet

Diskussion om ordet insemination