inflection

inflections
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till inflection

Ordet inflection har 4 betydelser

  • Inom matematik
  • Inom lingvistik
  • Inom musik
  • Inom heraldik
matematik
lingvistik
musik
heraldik

Ordet inflection inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Svenska

Ordet inflection inom lingvistik

A change in the form of a word (usually by adding a suffix) to indicate a change in its grammatical function

Översättningar (inom lingvistik)

Svenska

Synonymer till inflection (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till inflection (inom lingvistik)

Ordet inflection inom musik

Översättningar (inom musik)

Möjliga synonymer till inflection (inom musik)

Ordet inflection inom heraldik

Översättningar (inom heraldik)

Svenska

Synonymer till inflection (inom heraldik)

Möjliga synonymer till inflection (inom heraldik)

Diskussion om ordet inflection

  • - 2009-06-29

    kan även betyda modulation och tonfall enligt http://lexin2.nada.kth.se/cgi-bin/sve-eng