hug

hug
hugged
hugged
Verb

Översättningar

Synonymer till hug

Hur används ordet hug

  • "Hug me, please"

Ordet hug har 3 betydelser

  • Inom tandvård
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
tandvård
ALLMÄNT
generell

Ordet hug inom tandvård

Översättningar (inom tandvård)

Möjliga synonymer till hug (inom tandvård)

Ordet hug inom ALLMÄNT

Synonymer till hug (inom ALLMÄNT)

Ordet hug inom generell

fit closely or tightly

Diskussion om ordet hug

hug

hugs
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till hug (inom generell)

Vad betyder hug inom sport ?

a tight embrace

Möjliga synonymer till hug

Diskussion om ordet hug