handler

handlers
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till handler

Ordet handler har 4 betydelser

  • Inom hundar
  • Inom fordon
  • Inom polisväsende
  • Inom allmänt
hundar
fordon
polisväsende
allmänt

Vanlig betydelse av ordet handler inom hundar

Översättningar (inom hundar)

Svenska

Synonymer till handler (inom hundar)

Möjliga synonymer till handler (inom hundar)

Vanlig betydelse av ordet handler inom fordon

Översättningar (inom fordon)

Svenska

Synonymer till handler (inom fordon)

Möjliga synonymer till handler (inom fordon)

Ordet handler inom polisväsende

Översättningar (inom polisväsende)

Svenska

Möjliga synonymer till handler (inom polisväsende)

Ordet handler inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Svenska

Diskussion om ordet handler