confidant

Adjektiv

Översättningar

Möjliga synonymer till confidant

Diskussion om ordet confidant

confidant

confidants
Substantiv

Översättningar

Vad betyder confidant inom politik ?

someone to whom private matters are confided

Möjliga synonymer till confidant

Diskussion om ordet confidant