counsellor

counsellors
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till counsellor

Ordet counsellor har 3 betydelser

  • Inom politik
  • Inom juridik
  • Inom politik
politik
juridik
politik

Ordet counsellor inom politik

Översättningar (inom politik)

Möjliga synonymer till counsellor (inom politik)

Ordet counsellor inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Synonymer till counsellor (inom juridik)

Möjliga synonymer till counsellor (inom juridik)

Ordet counsellor inom politik

Översättningar (inom politik)

Svenska

Möjliga synonymer till counsellor (inom politik)

Diskussion om ordet counsellor