practitioner

practitioners
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till practitioner

Ordet practitioner har 3 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom juridik
  • Inom generell
medicin
juridik
generell

Ordet practitioner inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Möjliga synonymer till practitioner (inom medicin)

Ordet practitioner inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Möjliga synonymer till practitioner (inom juridik)

Ordet practitioner inom generell

someone who practices a learned profession

Synonymer till practitioner (inom generell)

Diskussion om ordet practitioner

  • bildnörd - 2010-01-18

    utövare