counsel

counsel
counselled
counselled
Verb

Översättningar

Synonymer till counsel

Möjliga synonymer till counsel

Diskussion om ordet counsel

counsel

counsels
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet counsel har 2 betydelser

  • Inom film
  • Inom juridik
film
juridik

Ordet counsel inom film

Översättningar (inom film)

Svenska

Synonymer till counsel (inom film)

Möjliga synonymer till counsel (inom film)

Ordet counsel inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Synonymer till counsel (inom juridik)

Möjliga synonymer till counsel (inom juridik)

Diskussion om ordet counsel