advokat

advokaten
advokater
advokaterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till advokat

advokat har del

advokat har undergrupp

Övrig relation till advokat

Hur böjs ordet advokat på svenska?

Obestämd singular: advokat
Bestämd singular: advokaten
Obestämd plural: advokater
Bestämd plural: advokaterna

Hur används ordet advokat

 • "Som advokat har du tystnadsplikt och måste vara oberoende i alla avseenden."
 • "En advokat som önskar utöva verksamhet under hemlandets yrkestitel skall underrätta värdlandets behöriga myndighet om att han är medlem i en advokatgrupp i hemlandet och lämna alla relevanta upplysningar om denna grupp. eur-lex.europa.eu"
 • "– Filmen visar måhända ett oacceptabelt uppträdande eller behandling av en hund men därifrån är steget långt ifrån djurplågeri, säger den tilltalades advokat, Björn Lindmar."
 • "När hennes advokat, Karin Åkesson-Rehnholm frågade henne under rättegången om vad som skulle hända om familjen återvände till Gaza svarade hon :"
 • "Hans advokat menar därför att det inte rör sig om förberedelse till grov misshandel utan endast olaga hot – och då borde mannen släppas menar advokaten."
 • "Auktionsförrättaren, advokat Christer Holmqvist säger att storleken på köpeskillingen var ganska förväntad."
 • "En av dem utbildar sig till advokat och en till läkare."
 • "Den anställde var också försäljningschef och säger genom sin advokat att han inte praktiskt fört ut någon lax från Sverige och inte heller märkt några lådor, lastat eller mottagit någon betalning."
 • "Att han arbetar som advokat ser han inte som ett hinder för att vara ambassadör."
 • "– Enligt produktansvarslagen har du ett strikt ansvar om du levererar giftigt vatten, men enligt lagen om allmänna vattentjänster krävs det att du har varit vårdslös för att ansvar ska inträda, säger advokat Göran Starkebo, föreningens juridiska ombud."
 • "Hans advokat Christer Holmqvist hoppas att han ska få vård istället för fängelse."
 • "– Jag är inte jurist och vet inte vad som kommer att hända nu, men min advokat tror inte på åtal."

Ordet advokat har 5 betydelser

 • Inom juridik, Yrken
 • Inom titel
 • Inom generell
 • Inom bildligt
 • Inom bildligt
juridik, Yrken
titel
generell
bildligt
bildligt

Vad betyder advokat inom juridik, Yrken ?

Ett juridiskt ombud som mot betalning ger rådgivning i juridiska frågor. I Sverige får man kalla sig 'Advokat' endast om man är medlem av 'Sveriges advokatsamfund'.

Översättningar (inom juridik, Yrken)

Engelska

Synonymer till advokat (inom juridik, Yrken)

advokat har del (inom juridik, Yrken)

advokat har undergrupp (inom juridik, Yrken)

Övrig relation till advokat (inom juridik, Yrken)

Möjliga synonymer till advokat (inom juridik, Yrken)

Ordet advokat inom titel

Översättningar (inom titel)

Engelska

Synonymer till advokat (inom titel)

Möjliga synonymer till advokat (inom titel)

Ordet advokat inom generell

engelsk advokat i ämbetsdräkt

Översättningar (inom generell)

Engelska

Ordet advokat inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till advokat (inom bildligt)

Möjliga synonymer till advokat (inom bildligt)

Ordet advokat inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till advokat (inom bildligt)

Möjliga synonymer till advokat (inom bildligt)

Diskussion om ordet advokat