conditioner

conditioners
Substantiv

Hur används ordet conditioner

  • "farmwork can be a good conditioner"

Ordet conditioner har 4 betydelser

  • Inom hygien
  • Inom utbildning
  • Inom generell
  • Inom teknik
hygien
utbildning
generell
teknik

Vad betyder conditioner inom hygien ?

a substance used in washing (clothing or hair) to make things softer

Översättningar (inom hygien)

Möjliga synonymer till conditioner (inom hygien)

Vanlig betydelse av ordet conditioner inom utbildning

a trainer of athletes

Översättningar (inom utbildning)

Svenska

Möjliga synonymer till conditioner (inom utbildning)

Mindre vanlig betydelse av ordet conditioner inom generell

exercise that conditions the body

Översättningar (inom generell)

Ovanlig betydelse av ordet conditioner inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Diskussion om ordet conditioner

  • - 2009-10-21

    balsam