instructor

instructors
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till instructor

Ordet instructor har 3 betydelser

  • Inom utbildning
  • Inom utbildning
  • Inom utbildning
utbildning
utbildning
utbildning

Ordet instructor inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Synonymer till instructor (inom utbildning)

Möjliga synonymer till instructor (inom utbildning)

Ordet instructor inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Svenska

Synonymer till instructor (inom utbildning)

Möjliga synonymer till instructor (inom utbildning)

Ordet instructor inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Svenska

Synonymer till instructor (inom utbildning)

Möjliga synonymer till instructor (inom utbildning)

Diskussion om ordet instructor