glasyr

glasyren

glasyrer

glasyrerna

Substantiv

Synonymer

matglasyr

Substantiv
mat