gast

gasten

gastar

gastarna

Substantiv
sjöfart ålderdomlig
Lägsta klassens sjöman
  • ""Upp i nocken, alla gastar", beordrade skepparen."

Synonymer

sjöfart
En ond ande
  • "Gasten är en ande från någon som avlidit i en våldsam död"

Synonymer
Gaston

Namn

gasta

gastar

gastade

gastat

gasta

Verb
sjöfart

Synonymer

gusto

gustos

Substantiv
vigorous and enthusiastic enjoyment

Synonymer

Pasto

Substantiv

Synonymer

Gaston

Namn