fakultativ

Adjektiv
Fakultativ är ett uttryck som betyder valfri och förekommer i flera biologiska termer.

Synonymer

Motsats
fakultativt

Adverb