förruttna

förruttnar

förruttnade

förruttnat

förruttna

Verb