förmultning

förmultningen

(-)(-)
Substantiv

Synonymer