do up

do up
do up
done up
Verb

Synonymer till do up

Hur används ordet do up

  • "The gift was done up in pretty red paper"

Ordet do up har 2 betydelser

  • Inom skämtsamt
  • Inom generell
skämtsamt
generell

Ordet do up inom skämtsamt

Översättningar (inom skämtsamt)

Möjliga synonymer till do up (inom skämtsamt)

Ordet do up inom generell

wrap for decorative purposes

(inom generell)

Diskussion om ordet do up