care for

care for
cared for
cared for
Verb

Synonymer till care for

Ordet care for har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom vardagligt
  • Inom ALLMÄNT
generell
vardagligt
ALLMÄNT

Vad betyder care for inom generell ?

have a liking, fondness, or taste (for)

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till care for (inom generell)

Ordet care for inom vardagligt

be fond of; be attached to

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till care for (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till care for (inom vardagligt)

Ordet care for inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till care for (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till care for (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet care for

  • - 2011-07-15

    sörja för

cared-for

Adjektiv

Hur används ordet cared-for

  • "well-cared-for children"

Vad betyder cared-for inom generell ?

having needed care and attention

Diskussion om ordet cared-for