cache

cachen

(-)(-)
Substantiv
data
Cache (från franska cacher, "gömma") är en term inom datorteknik som beskriver en kopia av senast använda data, eller ofta använda data, som temporärt mellanlagras i ett snabbt minne för att kunna återanvändas i framtiden.
  • "Detta minne kan innefatta cacheminne, huvudminne eller andra interna minnen. eur-lex.europa.euü"
  • Engelska
  • cache [ data ]

Synonymer
cache

caches

Substantiv

Synonymer

data
a hidden storage space (for money or provisions or weapons) (computer science) RAM memory that is set aside as a specialized buffer storage that is continually updated; used to optimize data transfers between system elements with different characteristics

Synonymer

cache

cache

caches

cached

cached

caching

Verb