brighten

brighten
brightened
brightened
Verb

Synonymer till brighten

Hur används ordet brighten

  • "The paint will brighten the room"
  • "The sky brightened around noon"
  • "Her face brightened when she heard the good news"
  • "The sky brightened"

Ordet brighten har 5 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom generell
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom hygien
  • Inom nedsättande
bildligt
generell
ALLMÄNT
hygien
nedsättande

Vad betyder brighten inom bildligt ?

make lighter or brighter

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till brighten (inom bildligt)

Möjliga synonymer till brighten (inom bildligt)

Ordet brighten inom generell

become brighter

Översättningar (inom generell)

Synonymer till brighten (inom generell)

Möjliga synonymer till brighten (inom generell)

Mindre vanlig betydelse av ordet brighten inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till brighten (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till brighten (inom ALLMÄNT)

Mindre vanlig betydelse av ordet brighten inom hygien

become brighter

Översättningar (inom hygien)

Möjliga synonymer till brighten (inom hygien)

Mindre vanlig betydelse av ordet brighten inom nedsättande

Översättningar (inom nedsättande)

Möjliga synonymer till brighten (inom nedsättande)

Diskussion om ordet brighten