deobfuscate

deobfuscate
deobfuscated
deobfuscated
Verb [-]

Översättningar

Ordet deobfuscate har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom ALLMÄNT
generell
ALLMÄNT

Vad betyder deobfuscate inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till deobfuscate (inom generell)

Möjliga synonymer till deobfuscate (inom generell)

Ordet deobfuscate inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till deobfuscate (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet deobfuscate