biotop

biotopen

biotoper

biotoperna

Substantiv
miljövetenskap
  • "biotop är en ekologisk term för ett område som känntecknas av vissa yttre faktorer"
  • Engelska
  • biotope [ miljövetenskap ]

Synonymer